Friday, 9 December 2016

CONVERSATION BETWEEN NAAMDEV AND RAJA BEER SINGH BAGHAEL

NAAMDEV SAYS...

Raja suno vachan ik mora
Hum tum hari har brahma dora
Taakar bhakti karae veh haansi
Kahae purush ik aur avinaashi

Mala aur shyaam shareera
Mila julaha Satya Kabeera
Kirtim kahae sakal sab deva
Kahae saanch dekh nahin sewa

Aise kahae kabir julaha
Jhoothe dewan hamae manaha
Veh to kahae hum aap purush abheva
Koi nahin jaane hamro bheva

Aap apan ko bahu vidhi thaape
Aape dev sewak puni aape
Bhakti gyaan yog ko bheva
Teerath vrat tap aur sab sewa

Sab ko kaal jaal batlave
Eko nahin mann me laave
Hum so bahu vidhi vaad vivaadha
Nahin maane veh anhad naada

Julha nindat saban ko
Vandat kaahu naahi
Jhooth kehat hari brahm hi
Kahae nirgun ekaeh aahi.

Friday, 13 May 2016

Jaat kamini julaha apraadhi

Nanak, Jab kar gyaan bhaye udaasi,
Tab na kaati jam ki faansi.

Jab hum haar parae satgur dwaare,
De naam daan guru liye ubaare.

Satgur purakh satgur paaiya,
Satnaam le hriday basaya.

Jaat kamini julaha apraadhi,
Guru kripa te bhagat samadhi.

Sumiran Surat

Kabir, Mala to kar mein fire, Jeebh fire mukh maahi. Aur manua to chahu dishe fire, Ye to sumiran naahi.

Soham aape aap

Kabir, Swaansa ki kar sumrani, Kar ajapa ko jaap. Param tatva ko dhyaan dhar, Soham aape aap.

SatGuru is Supreme

Kabir, Pooja guru ki kijiye, Sab pooja jin maahi. Jo jal cheejay mool taroo, Shakha patra naahin.

Ye duniya ik bakheda

Kabir, Thode se jeevan ke kaaje, Karta bahut bakheda. Kaal bali tujhe soojhe naahi, Fir fir le bhav fera.